Kevin Strubbe: etiquette is hip

Als er één man het klappen van de etiquettezweep kent, dan is het wel Kevin Strubbe. Zijn cv is een opsom­ming van verantwoordelijke functies in de horeca en het uitbaten van eigen
restaurants. In een vorig leven was hij zelfs de persoonlijke butler van kroon­prins Filip. Momenteel adviseert hij horecazaken en geeft hij voordrach­ten en workshops in etiquette. Kevin Strubbe is gepassioneerd door goede omgangsvormen en wil het oubollige imago ervan doorbreken.

Etiquette: ouderwetse regeltjes?

“Etiquette wordt vaak geassocieerd met ouderwetse gewoontes. Er ligt daar nog steeds veel stof op. Ik wil het toegan­kelijker maken voor de jeugd Goede
manieren en gedragsregels zijn echt niet enkel bestemd voor veertigplussers. Daarom gaf ik mijn eerste boek de titel ‘Etiquette is hip’. Wellevendheid en hof­felijkheid zorgen ervoor dat samenleven gemakkelijker is”, verklaart Kevin. “Jon­ge ouders zoeken opnieuw een houvast in beleefdheidsregels. Het is zoals de verkeersregels: ken je ze niet, dan kan jebotsen met een andere auto. Als je de etiquetteregels niet kent, kan je botsen met andere mensen.”

Zakenlunch en etiquette

Kevin is er heilig van overtuigd dat pro­gramma’s zoals Komen Eten aantonen dat er nood is aan etiquette. “Som­mige mensen weten niet eens of het mes links of rechts van het bord moet liggen. Dat is echt basiskennis”, vindt Kevin “Bedrijven zien ook in dat be­leef dheidsregels een zakendeal kunnen be’invloeden. Wanneer je een zaken-lunch hebt, of je nu een advocaat of stotzuigerverkoper bent, maak je het best een goede indruk op je tafelge­noot. Boeren, blazen, je telefoon drie maal opnemen, zijn zaken die een zakendeal kunnen belhvloeden.”

Nieuwe beleefdheid = etiquette

Kevin legt uit dat regels er zijn om ons het leven gemakkelijker te maken. “Er zit altijd een goede reden achter een etiquetteregel. We eten kip of nbbe­tjes met onze linkerhand, want met de andere hand groeten we mensen, ge­ven we eten door. betalen we … Maar niet overal gelden dezelfde regels. In India eten ze bepaalde zaken ook met één hand, maar met de rechterhand De linkerhand beschouwen ze daar als onrein. Je moet het bijvoorbeeld niet onbeschoft vinden dat in Frankrijk een ober je bord onmiddellijk na het eten wegneemt. Dat is daar de gewoonte. Mijn derde boek heet ‘Moderne tafel­etiquette’. Etiquette evolueert immers voortdurend De opkomst van smart­phones, Facebook … zorgt ervoor dat er nieuwe beleefdheidsregels ontstaan. We moeten daar op een goede manier mee omgaan”, aldus Kevin Strubbe.

etiquette kevin strubbe

Bekijk hieronder nog andere blogs.