Etiquette op kantoor volgens Kevin Strubbe

Zelfs de manier waarop je je glas vasthoudt, bepaalt het beeld dat je gesprekspartner van je krijgt. Wie zich een hou­ding weet te geven, maakt gega­randeerd een zelfzekere en pro­fessionele indruk. Iedereen zal het er wel over eens zijn dat dat Je carrière geen kwaad doet.”

Geld en geloof

Niemand werkt graag samen met mensen die ergernis op­wekken. Een minimum aan eti­quette heeft in het bedrijfsleven dus zeker zijn nut. “Hoe vaak gebeurt het niet dat deals niet enkel op basis van het zakelijke maar ook op basis van het men­selijke aspect gesloten worden? Misschien moeten bedrijven maar eens nadenken over een etiquetteopleiding voor hun personeel. Dat kan gaan van ‘wie betaalt de zakenlunch’, ‘hoe reageren bij onaangename stiltes’, tot ‘hoe bewerk ik mijn netwerk’. Veel van die etiquet­teregels zijn trouwens cultuur­gebonden. Amerikanen scha­men er zich bijvoorbeeld niet voor om hun loonfiche open en bloot op tafel te leggen. Europe­anen zijn veel terughoudender als het ovec geld gaat. Ook poli­tieke of religieuze thema’s kun­nen wel eens gevoelig liggen.”

Niet verkrampen

De gouden etiquetteregel schrijft voor dat je steeds ont­spannen overkomt. Verkrampen is dode­lijk voor je geloofwaardig­heid. “Je hoeft de omgangsregels ook niet altijd letterlijk
toe te passen. Wat telt, is dat je op de hoogte bent van de do’s en de don’ts. Neem ze, afhankelijk van de situatie, gerust met een korrel zout. Het belangrijkste is dat de tegenpar­tij zich gewaardeerd voelt en met respect behandeld wordt. De hedendaagse etiquette heeft eigenlijk veel meer te maken met sociale vaardigheden dan met de strikte geplogenheden van vroeger. Doe dat waar zo­wel Jij als je zakenrelatie zich het beste bij voelen en je bent al een eind op de goede weg.”

Wie stel je aan wie voor?

 • Je stelt de lagere in rang voor aan de hogere in rang, de jongere persoon aan de oudere, de man aan de vrouw.
 • Buitenlandse gasten en klanten gaan altijd voor. Dus je stelt je vrou­welijke chef voor aan een jonge man­nelijke klant.
 • Een hogere in rang krijgt altijd voorrang. Je stelt dus de nieuwe se­cretaresse voor aan je mannelijke chef.
 • Leeftijd heeft voorrang op geslacht. Dus Je stelt een jonge vrouwelijke col­lega voor aan een oudere mannelijke collega

Gsm-etiquette

 • Op restaurant zet je Je gsm uir. Gaat dit niet omwille van je baan (je bent bijvoor beeld dokter) of je persoonlijke situatie Ue vrouw moet bevallen), dan zet je je toestel op trilalarm. Word je gebeld, hou het ge­sprek dan kort. Dreigt het gesprek uit te lo­pen, excuseer je dan en ga even van tafel.
 • Velen voelen zich verplicht elke oproep te beantwoorden. Dit hoeft niet en getuigt bovendien van weinig respect voor je tafel­partner.
 • Als je op voorhand weet dat er een mo­ment aankomt waarop het ontvangen van een telefoongesprek ongepast is, schakel dan je toestel uit.
 • Neem nooit ongevraagd het toestel van iemand anders op.

Het oog wil ook wat

 • Hou je aan de dresscode van het be­drijf waarvoor je werkt. Deze afspreken zijn er meestal niet omdat het bedrijf ze nodig acht, maar wel omdat klanten dit verwachten en dit de gangbare kledijvoorsch1iften zijn in de branche waar je werkt
 • Let op je persoonlijke hygiëne. Men­sen die hard werken, hebben vlugger last van zweetluchtjes. Maar overdre­ven gebruik van parum wordt meestal als ergerlijk ervaren.
 • Tijdens een diner of feest spreekt het voor zich dat je een zo goed mogelijke indruk wil maken op je zakenpartners. Let dus op je gedrag en je drankgebruik. Ofje het nu leuk vindt of iet, blij derge­lijke gelegenheden houdt iedereen elkaar stiekem in de gaten. En een gerucht is snel verspreid.
 • Ook je firmawagen hoor je netjes te onderhouden. Dit doe je uit respect voor het matenaal maar ook omdat je beseft dat je wagen mee het imago van je werkgever bepaalt
etiquette op kantoor volgens kevin strubbe