Re-connect training en coaching mikt op meer verbinding.

De voorbije maanden werd u ongewild gedwongen om letterlijk van veel mensen afstand te nemen. Leuk is anders en wellicht zal het nog even duren voordat alles opnieuw naar het volledige normaal terugkeert. Hoog tijd om opnieuw het positieve te zoeken. Te bekijken hoe je weer op een fijne manier verbinding kunt maken met collega’s, klanten, patiënten, gasten, leveranciers, werkgever …

Hospitality Creators werkte het fijne trainings- en coachingprogramma Re-Connect uit voor hen die op een duurzame manier verbinding willen integreren in hun werking. Hoe? Door de motivatie te verhogen, verantwoordelijkheid te nemen voor eigen gedrag en taken, persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid.

 • De Re-Connect training  (1.5 dagen) is actiegericht op individu en groep en garandeert snelle resultaten op korte termijn. We focussen op een Good Vibes Only-verbinding tussen medewerkers, medewerker en werkgever, medewerker en klant, patiënt, gast…
 • De Re-Connect coaching (1.5 dagen + 4* 0.5 dagen) is doelgericht, levert geïntegreerde positieve veranderingen op en procesmatige resultaten op langere termijn.

Wit je de negativiteit van de voorbije maanden volledig achter je laten en opnieuw voorrang geven aan menselijke contacten? Neem dan gerust contact op voor onze Re-Connect training en coaching via info@hospitality-creators.be.

Graag per mail vrijblijvend meer informatie opsturen over Re-Connect

Re-Connect training en coaching in enkele zinnen

 • De Re-Connect training omvat één trainingsdag en een halve opvolgdag. Tussenin stimuleren we de deelnemers via digitale opdrachten om met hun persoonlijke actiepunten aan de slag te gaan. Zo bereiken we een grotere betrokkenheid en daadkracht. In de trainingsdag staan het stimuleren van ontmoeting, betrokkenheid en verbondenheid met klanten, werkgever en collega’s centraal. In de opvolgdag evalueren we de persoonlijke en teamdoelstellingen. Ook gaan we na welke invloed de actiepunten hebben op de interne en externe gastvrijheid.
 • Via de Re-Connect coaching worden de vier thema’s van verbindende communicatie op lange termijn deel van uw bedrijfs-DNA. We pakken de struikelblokken voor positieve verandering aan, geven concrete en ervaringsgerichte oefeningen en creëren duurzame effecten. De focus ligt op ontmoeting en betrokkenheid, positieve dialoog en verbondenheid.

Gebruikte werkmethoden in Re-Connect

 1. Non-verbaal werken

In deze werkvorm spreken we ofwel niet, ofwel ondersteunen we het gesprek met opdrachten die gericht zijn op voelen en ervaren. We drukken gedachten, gevoelens, indrukken en ervaringen uit met behulp van beeldend materiaal.

Non-verbaal werken kan ideaal zijn voor werknemers die hun gevoelens en problemen moeilijk onder woorden kunnen brengen, of hun problemen goed wegpraten.

Non-verbale werkvormen zijn uiterst geschikt om de groepsdynamiek en het procesgericht werken binnen bedrijven te bevorderen. We spreken er de volgende vaardigheden mee aan en ontwikkelen ze:

 • creatief denken,
 • probleemoplossend vermogen,
 • communiceren,
 • samenwerken,
 • sociale vaardigheden.
 1. Verbindende communicatie

Verbindende communicatie – gebaseerd op het model van Marshall Rosenberg rond geweldloze communicatie – is een krachtige, effectieve en respectvolle manier van communiceren. Daarom gebruiken we de methode ook in Re-Connect. Het stelt mensen in staat om op te komen voor wat zij belangrijk vinden en tegelijk rekening te houden met de ander. Men behoudt de verbinding met zichzelf én de ander, kan problemen bespreken en oplossingen vinden waarover iedereen tevreden is.

Verbindende communicatie stimuleert:

 • verbinding,
 • vertrouwen,
 • samenwerking,
 • persoonlijke groei,
 • het vermogen empathisch te luisteren.
 1. Sociale cohesie

Sociale cohesie is de mate waarin mensen in gedrag en beleving betrokken zijn tot elkaar en hun gemeenschappelijke context, zoals collega’s op het werk.

Het delen van gewoonten, doelen, hobby’s, wensen, talenten en dergelijke zorgt voor een zekere mate van sociale cohesie. Men identificeert zich met elkaar en/of voelt zich met elkaar verbonden. Ontmoeting en herkenning zijn belangrijke troeven die zorgen voor dialoog.

Werken aan sociale cohesie op de werkvloer is een heel krachtig instrument:

 • het creëert vertrouwen, veiligheid en (h)erkenning,
 • doet groepssolidariteit ontstaan,
 • levert vertrouwensvolle relaties op,
 • bevordert het welbevinden van elk individu in een groep,
 • zorgt bij veranderingen voor blijvende verbondenheid tot elkaar en de gemeenschappelijke context.

Afspraak of meer info over Re-Connect training en coaching?

Op naar meer verbinding! Heb je nog vragen? Neem zeker contact met ons op. We beantwoorden al je vragen graag.