Elise Goos heeft altijd een groot engagement getoond als vrijwilliger. Vanuit die ervaringen groeide de goesting om mensen op een positieve manier samen te brengen en zo het individueel welzijn en positief samenleven te vergroten. Elise gelooft in de versterking van het individu en de kracht van de groep in samen beleven en samenwerken.

Verbinding en communicatie, haar sleutelwoorden

Communicatie en verbinding keren telkens terug in haar werkervaringen, zowel in de socioculturele als gezondheidssector. Elise vult communicatie dan ook breed in en legt telkens de focus op verbinding, positieve dialoog en een betere dienstverlening. Dat doet ze trouwens in alles waarmee ze zich bezighoudt:

  • promotie van projecten
  • netwerken
  • coachen van medewerkers en partners
  • begeleiden van cliënten en vrijwilligers
  • aanspreken en betrekken van verschillende doelgroepen
  • ontwikkelen van interne en externe communicatie

Flexibiliteit zit in het DNA van Elise Goos

Door haar vele ervaringen als vrijwilliger kwam Elise in contact met verschillende sectoren, werkculturen en een grote waaier aan taken. Maar bovenal leerde ze zich flexibel op te stellen. Elise Goos professionaliseerde haar passie voor vrijwilligerswerk als coördinator bij:

  • Het Punt vzw – Steunpunt voor vrijwilligerswerk Brussel
  • Zorgbedrijf Antwerpen
  • CAW Antwerpen als beleidsmedewerker

Ze ontwikkelt beleid, tools, vormingen en projecten, coacht medewerkers en legt externe contacten om de dienstverlening van de organisatie te bevorderen. Momenteel is ze nog altijd actief bij CAW Antwerpen.

Uitmuntende coachingcompeteties

In haar werkervaringen kwamen haar competenties van coachen, creatief denken, goede communicatie, initiatief nemen en netwerken duidelijk tot zijn recht. Ze streeft er voortdurend naar het mentaal welzijn van het individu en de sociale cohesie tussen mensen te versterken.

Elise blijft zich intussen ontwikkelen. Boven op haar master kunstwetenschappen, cultuurmanagement en postgraduaat bedrijfscommunicatie volgde ze tal van vormingen om haar sociaal-agogische, creatieve, communicatieve en managementvaardigheden aan te scherpen. Momenteel volgt ze een opleiding tot beeldend therapeut. Zo versterkt ze haar non-verbale vaardigheden om die verder in te zetten in het coachen van mensen.

Meer info vindt u terug in haar cv. U kunt haar ook altijd aanspreken via LinkedIn.