Belg heeft beste manieren (denken we zelf)

De manier waarop Duitsers, Rus­sen en vooral Amerikanen aan tafel zitten is af-grij-se-lijk. Laat ze zich snel spiegelen aan de Belgische etiquette. Tenminste … zo den­ken Belgen er zélf over. Een internationale 17 studie, landuitgevoerd bij 20.000 Europeanen in en, doorprikte gisteren een reeks my­thes over omgangsgewoonten met anderen. Belgen mogen zichzelf dan wel als voorbeeld voor de rest van de wereld beschouwen, de rest van de de wereld denkt daar anders over. Voor meeste aardbewoners zijn we kleurlo­ze, onopvallende burgers die nog wat we kunnen opsteken van de Japanse welgemanierdheid.

Kevin Strubbe leerde uit de cijfers alvast 1 zaak. Het is de hoogste tijd dat er weer egemanierdheid” onderricht word. Vroeger kregen we op de lagere school les over hoe we ons moesten gedragen. Sinds het allemaal wat losser mag, zijn de omgangsregels helaas verwaterd. In Amerika hebben sommige scholen het lessenpakket “etiquette’ weer ingevoerd, misschien is het btest dat Europa dat voorbeeld volgt.