Doel:

 • Terug verbinding leggen met klanten, patiënten medewerkers, leveranciers, …
 • Menselijke verstandhoudingen versterken

HOE LANG?

 • 1 dag training
 • ½ dag opvolging

INHOUD  TRAININGSDAG

 • Het stimuleren van ontmoeting, betrokkenheid en verbondenheid met klanten, werkgever en collega’s staat centraal
 • Bespreekbaar maken van moeilijkheden en hoe er positief mee om te gaan
 • Samen omgaan met veranderingen
 • Positieve communicatie en dialoog
 • Concrete acties om mee aan de slag te gaan

TUSSENPERIODE          

Tussen trainings- en opvolgdag stimuleren we de deelnemers om met hun persoonlijke actiepunten aan de slag te gaan. We doen dat via digitale opdrachten en op verschillende momenten. Op die manier garanderen we een grotere betrokkenheid en daadkracht.

 OPVOLGDAG

 • Evaluatie, opvolging en implementatie van persoonlijke en teamdoelstellingen
 • Welke invloed hebben mijn actiepunten op het gebied van:
  • interne gastvrijheid? (collega’s, werkgever)
  • externe gastvrijheid? (klanten, leveranciers…)

 De training is actiegericht op individu en groep en belooft snelle resultaten op korte termijn.

 We gaan voor een Good Vibes Only!-verbinding tussen…

medewerker <==> medewerker

medewerker <==> werkgever

medewerker <==> klant, patiënt, gast, …

Deze training kan nog aangevuld worden met een coaching traject van 4 keer een halve dag. Meer info over deze coaching hier.