Doel:

  • De momenten wanneer klanten met het bedrijf in contact komen gebruiken als leermomenten en onze dienstverlening hieraan aanpassen.
  • Noden van klanten herkennen
  • Verbeterplan maken