Doel:

– Met meer begrip kunnen inspelen op omgangsvormen uit andere landen of culturen