Doel:

  • De momenten wanneer medewerkers met het bedrijf in contact komen gebruiken als leermomenten en onze dienstverlening hieraan aanpassen.
  • Noden van medewerkers herkennen
  • Verbeterplan maken

Aandacht voor een gastvrije employee journey levert heel wat op. Niet alleen verhoog je je omzet, maar zorg je voor een minimaal verloop en verlaag je het verzuim. Je werknemers worden echte merkambassadeurs en je wordt aantrekkelijk voor nieuw talent.

Het product dat je verkoopt is misschien niet uniek, je medewerkers zijn dat wel. Zij zorgen mee voor de sterke reputatie van je bedrijf. 

We bekijken samen de verschillende contactmomenten en fasen en gaan deze gastvrijer maken.