Doel:

  • Succesvoller zijn in contacten met andere mensen door het gebruiken van algemeen aanvaardbare omgangsvormen
  • Juiste omgangsvormen als hulpmiddel
  • De meerwaarde van etiquette in het bedrijfsleven