Etiquette: hoe kerst en nieuwsjaarswensen versturen

Kerst- en nieuwjaarswensen worden steeds vaker langs digitale weg verstuurd. Maar de digitale kaart maakt veel minder indruk dan een persoonlijke, met de post verstuurde eindejaarswens. ‘Er wordt te weinig moeite gedaan om een persoonlijke boodschap te sturen’, vindt etiquettespeciaIist Kevin Strubbe.

Ze stromen dezer dagen zowat elke mailbox binnen: de mailtjes waarin de geadresseerde een ‘spetterend 2010’ of een ‘schitterend eindejaar’ worden gewenst, al dan niet verwerkt in een foto van de afzender en zijn gezin, of een van het internet geplukte animatie. Maar niet iedereen ziet de digitale nieuwjaarswensen even graag komen . ‘Vaak maak ik ze zelfs niet open’, zegt etiquettespecialist Kevin Strubbe. ‘Een wens komt pas oprecht over als hij persoonlijk is. Als ik een van de tientallen geadresseerden in kopie ben, voel ik me niet aangesproken door zo’n bericht.’

Praktisch klusje

Strubbe vergelijkt de digitale wensen met de hype van de cadeaubons. ‘Zoek je cadeautje zelf maar uit.’ Ik krijg liever een mand met zelfgeplukt fruit uit iemands tuin, dan een dure bon die ik zelf mag spenderen.’ Volgens Strubbe gaat het allemaal over de inspanning die iemand levert om zijn wensen over te maken. ‘Je moet het gevoel krijgen dat iemand toch een beetje moeite heeft gedaan. Eindejaar is het moment bij uitstek om iemand iets positiefs toe te wensen. Dat doe je niet door dezelfde wens met één klik naar tientallen mensen te versturen. Op die manier herleid je de kerstwens tot een praktische aangelegenheid die even snel wordt afgehandeld. Ik zou het zelfs gemakzucht durven te noemen.’
Strubbe pleit ervoor om het oude ritueel weer op te pikken: een halve dag aan de tafel zitten om te schrijven vergt wel inspanning, maar maakt zo’n moment ook niet deel uit van de feest­vreugde?’
En wie toch de digitale weg verkiest, kan dat wel doen, maar geeft ook daar maar beter een persoonlijk tintje aan. ‘Eindejaarsmails met een oprechte en persoonlijk aan mij gerichte boodschap apprecieer ik net zo goed als een ouderwetse kerstkaart. Ik houd geen kruistocht tegen de nieuwe media, wel te­gen de teloorgang van de intrinsieke waarde van de kerstwens.’

digitale of handgeschreven kerstkaart