Helft Vlamingen heeft geen gsm-manieren | Kevin Strubbe

Volkomen begrijpelijk dat gsm’en in het Vlaams Parlement voortaan verboden wordt. Zitten bellen terwijl een collega-politicus vooraan een toespraak houdt, getuigt van weinig respect en is een zware aanfluiting van de gsm-etiquette.» Zo reageert etiquettekenner Kevin Strubbe­ schrijver van ‘Etiquette is hip’ -op het opmerkelijke verbod van Vlaams Parlementsvoorzitter Marleen Vanderpoorten. Maar ook buiten het parlement wordt volgens Strubbe nog veel gezondigd: «Meer dan de helft van de Vlamingen heeft nog altijd geen goede gsm-manieren.»

De kijk van Kevin Strubbe op gsm etiquette en Vlamingen…

“Soms kan ik van op de voorzit­tersstoel horen met wie de ver­kozenen bellen” motiveerde Marleen Vanderpoorten haar gsm-verbod. Veel gsm-gebrui­kers hebben inderdaad nog de gewoonte om in hun gsm te brullen•. knikt etiquettekenner Kevin Strubbe. •Ze lijken wel te denken: ‘Hoe kleiner mijn toe­stel, hoe luider 1k moet roepen.’ Wat ons meteen bij de belang­rijkste regel van gsm-etiquette brengt: zorg er altijd voor dat de omgeving zo weinig mogelijk hoeft mee te ‘genieten’ van een gsm-gesprek, zelfs al loop je op straat. En laat op sommige plaat­sen het gsm’en zelfs helemaal achterwege: een bioscoop, thea­ter-en concertzalen, de kerk – foei dus, Yves Leterme en an­dere plaatsen waar suite vereist is, zoals een bibliotheek. Ook ij vergaderingen en toespaken op de bedrijfsvloer, zakenlunches en restaurantbezoeken , is het onfatsoenlijk intussen te bellen. Het getuigt van weinig respect voor de persoon rechtover je aan tafel. Die persoon krijgt zo de indruk pas op de tweede plaats te komen Het maakt ook niet uit waar je zit het blijft even onbe­leeffd om in de McDonald’s te bellen en je gezelschap intussen aan zijn lot over te laten , als in een sterrenrestaurant.

onthoud:

  • Gsm’en in vergadering is respectloos
  • Zet toestel op restaurant altijd stil
  • Bel nooit in bioscopen, kerken, bibliotheken­
  • Oproep beantwoorden hoeft pas binnen 24 uur
  • Vergeten af te zetten!
  • Nooit opnemen
  • Laat persoonlijke beltoon niet lang rinkelen
helft-belgen-heeft-geen-gsm-manieren