Maak je volgens de etiquette een ontbijt klaar voor je onenightstand?

Dit zijn vragen die je niet direct verwacht wanneer het over etiquette gaat.

Bij etiquette denken we nog te vaak enkel aan bestekregeltjes en kledingsvoorschriften; aan een oude man met een strikje en een kijvend vingertje, die ons komt vertellen wat allemaal niet kan. Etiquettespecialist Kevin Strubbe wil van dit oubollige imago af en ontving ons bij hem thuis voor een etentje en een goed gesprek over moderne omgangs­vormen.

Vanwaar uw passie voor etiquette?

Veel mensen vinden dat een beetje raar. Ze associëren eti­quette met uit de mode geraakte regeltjes die je alleen nodig hebt als je wordt uitgenodigd voor een zeer chique gelegenheid, zoals een huwelijk of een galabal. Niettemin is etiquette, hoe ouderwets het woord zelf misschien ook klinkt, iets dat onontbeerlijk is geworden. We leven immers met altijd maar meer mensen op een kleine oppervlakte. Als we geen rekening houden met afspraken, normen en regels, wordt samenleven erg moeilijk. Het mag dus duide­lijk zijn dat etiquette meer is dan de ‘vorm’ en veel meer behelst dan stijltips en bestekregeltjes, etiquette heeft vooral te maken met beleefdheid en respect voor elkaar.

In deze tijd van normvervaging en individualisme hebben veel mensen nood aan een houvast en etiquette kan daar­voor zorgen. Het gaat hier niet om verplichtingen, maar om richtlijnen die het omgaan met elkaar vergemakkelijken en vooral aangenamer maken. Veel moderne ouders willen hun kinderen dan ook (opnieuw) ‘waarde(n)vol’ opvoeden en hen omgangsvormen bijbrengen.

Ook in de bedrijfswereld, waar contacten met klanten en zakenrelaties alsmaar belangrijker worden, heeft etiquette een belangrijke plaats ingenomen. Niemand wil immers een deal verliezen omdat de medewerker zich niet weet te gedra­gen aan tafel of zich geen houding weet te geven op een receptie. Het kennen van de etiquetteregels zorgt ervoor dat je je vrijer en succesvoller kan bewegen in de maatschappij omdat het een groot deel van je onzekerheden wegneemt.

Mensen krijgen ruzie in de trein omdat een van hen erg luid door zijn gsm staat te roepen en dat de andere ergert, auto­mobilisten geraken slaags omdat ·de ene de parkingplaats afnam waarop de andere dacht recht te hebben. Veel ruzies en frustraties kunnen worden vermeden door een gezonde dosis verdraagzaamheid, maar ook ‘weten hoe we met elkaar moeten omgaan’ is een basisbehoefte die we van kindsbeen af zouden moeten meekrijgen.

Volledig artikel lezen?
onenightstand die ontbijt krijgt