Waarom onze opleiding empathie versus sympathie een aanrader is

Sta ons toe eventjes met de deur in huis te vallen. Empathie en sympathie zijn twee totaal verschillende zaken. Over dat verschil verneem je alles in onze opleiding empathie versus sympathie.

Het verschil in een notendop

  • Empathie staat voor het vermogen je in te leven in mensen, te voelen wat ze voelen, vanuit dat gevoel te reageren en op die manier verbinding te maken.
  • Heb je sympathie voor iemand, dan voel je compassie. Dan wil je de ander gelukkig zien en reageer je zonder veel inleving. Helaas leidt dat tot minder verbinding, omdat je antwoord over jou gaat en niet over de ander.

Onze woordenschat zegt ook heel veel. Sympathie heeft de term antipathie als tegenhanger. Empathie daarentegen heeft geen antoniem. Het verschil tussen beide termen kennen, die kennis toepassen en op die manier een betere verbinding creëren is onderdeel van de opleiding empathie versus sympathie van Hospitality Creators. We maken het verschil tussen empathie en sympathie duidelijk en leren je beide zaken te herkennen.

Opleiding empathie versus sympathie ideaal bij klachtenbehandeling

Het is aangewezen om het onderscheid tussen beide termen te kennen én toe te passen in het omgaan met mensen in het algemeen, en bij klachtenbehandeling in het bijzonder.

Even een voorbeeld. Op een klacht kan je zowel op een empathische als sympathieke manier reageren. Kijk maar naar reviews op sociale media. Vaak gaan mensen naar aanleiding van een klacht in de aanval, en dan werken ze op sympathie: “Wat jij daar zegt is niet juist, daarom en daarom en daarom.” Mochten ze empathisch reageren, dan zou hun reactie zoveel sterker zijn. “Ik begrijp dat dit en dit gebeurd is en we gaan er ook alles aan doen om zo’n soort zaken in de toekomst te vermijden…” Met een empathische reactie bereik je zoveel meer dan met een reactie vol sympathie. Hoe je dat doet, empathisch reageren, leer je in onze dagopleiding empathie versus sympathie.

Empathie is géén sympathie

Vaak zeggen mensen dat ze empathie hebben voor bepaalde personen, maar eigenlijk bedoelen ze daar sympathie mee.

Alweer een voorbeeld. Een empathisch persoon kan verstaan waarom iemand voor een linkse of rechtse partij heeft gekozen, ook als hij zelf een volledig andere politieke voorkeur heeft. Wie minder empathisch is zal het daar veel moeilijker mee hebben, net omdat hij er niet in slaagt zich in de schoenen van de andere te stellen. Wat die persoon hoort en ziet interpreteert hij uit eigen ervaring en betrekt hij meteen op zichzelf.

Herken je de volgende ‘sympathieke reacties”?

  • “Ach, je hebt zoveel redenen om blij te zijn met de nieuwe stap” (temperen)
  • “O, dat kun je beter zo doen” (advies geven)
  • “Wat erg voor je” (troosten)
  • “Ik heb dat ook meegemaakt!” (eigen verhaal vertellen)
  • “Hoe is dat in godsnaam kunnen gebeuren?” (extra vraag stellen)

Dit soort sympathieke reacties werkt verre van verbindend, omdat het antwoord over jou gaat en niet over de ander.

Luisteren als basis van empathie

In de opleiding empathie versus sympathie leer je jezelf in de schoenen te stellen van de andere. Luisteren is hierbij héél belangrijk en daar steken we dan ook veel tijd in. Zo werken we met kleurblokken in een waarnemingsoefening en laten we een team een opdracht uitoefenen, volledig geblinddoekt. Vaak slagen ze er niet in die opdracht tot een succesvol einde te brengen, gewoon omdat ze niet goed genoeg luisteren.

Het is uiterst belangrijk te leren luisteren naar je gesprekspartner en met die info daadwerkelijk iets aan te vangen. Alleen op die manier slaag je erin respectvolle onderlinge relaties en een echte vertrouwensband te creëren. En dat is meteen een stevige basis voor een relatie op lange termijn.

Theorie en praktijk overal toepasbaar

In de opleiding empathie versus sympathie leer je emoties te herkennen en ermee om te gaan. Die kennis kan je in de eerste plaats in de praktijk brengen in je bedrijf. Later kan je het geleerde ook toepassen op klanten, sollicitanten en zelfs in je privéleven. Want inderdaad, ook in het privéleven kan het geen kwaad empathischer te zijn.

Geïnteresseerd in onze opleiding empathie versus sympathie?

Laat dan van je horen en neem contact met het team van Hospitality Creators. We antwoorden altijd vlug en met de nodige etiquette. Hier vind je trouwens een overzicht van alle Hospitality Creators-opleidingen.

Leren luisteren is onderdeel van de opleiding empathie versus sympathie van Hospitality Creators.