window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-164495817-1');

Opleidingen als verplichte voorwaarde tijdelijke werkloosheid | Corona

Vanaf 1 september 2020 geeft de overheid bedrijven de mogelijkheid om gebruik te maken van het systeem van ‘tijdelijke werkloosheid’ maar daar zijn uiteraard enkele voorwaarden aan verbonden.

Als je onderneming NIET voldoet aan onderstaande voorwaarden, dan geldt er een overgangsmaatregel:
– Behoren uw werknemers tot de paritaire comités nr. 140.02, 227, 302, 303.03, 304, 329 of 333?
– Kunt u minstens 20% tijdelijke werkloosheid overmacht corona en economische oorzaken aantonen in het tweede kwartaal van 2020?
– Behoren uw werknemers tot de paritaire comités nr. 100, 109, 111, 126, 139, 140.01, 140.04, 149.01, 200, 209, 215, 226, 314 of 315?

Is het antwoord op bovenstaande vragen telkens ‘nee’, dan moeten de gewone procedures van Tijdelijke Werkloosheid wegens economische oorzaken gevolgd worden, zowel voor arbeiders als bedienden.
Voor nieuwe aanvragen TW economische oorzaken voor bedienden gelden er overgangsmaatregelen.
Een van deze maatregelen is: “U moet de bedienden die u tijdelijk werkloos stelt, 2 vormingsdagen per maand aanbieden”
bron: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e2

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e2

Ter ondersteuning hiervan willen wij u graag onze diensten kort onder de aandacht brengen:

Wij zijn géén opleidingscentrum dat 101 trainingen met verschillende thema’s aanbiedt maar wij focussen ons op datgene waar we sterk in zijn, namelijk “gastvrijheid en klantvriendelijkheid”.

Twee onderwerpen die in een corona tijdperk binnen de bedrijfswereld erg hoog op de prioriteitenlijst kwamen te staan.

Wij werken elke training volledig uit op maat van de behoefte van uw bedrijf en uw medewerkers. Enkele onderwerpen zijn:

  • Hoe uw medewerkers, die vaak fysiek en mentaal afstand dienden te nemen, opnieuw op een fijne manier verbinding laten maken met elkaar (‘Re-Connect).
  • Hoe uw klanten, medewerkers, directie, … op een (nog) gastvrijere manier met elkaar laten omgaan.
  • Gastvrijheid als moneymaker.

Neemt u, ter inspiratie, gerust eens een kijkje op https://hospitality-creators.be/gastvrijheid/trainingen/overzicht-opleidingen/

Met veel plezier kom ik, of één van mijn collega’s, tot bij u om vrijblijvend meer uitleg te geven over onze manier van werken maar dat kan uiteraard even graag via bijvoorbeeld Zoom.

Ook begeleiden wij zowel de Horeca als de toerisme sector op verschillende domeinen, zowel naar opleiding als naar support toe.

Lees hieronder nog wat meer nieuws over onze trainingen.

opleiding verplicht als voorwaarde tijdelijke werkloosheid
Go to Top